Cảm Biến AKS32, 33, MBS33

Chuyên phân phối cảm biến nhiệt độ, cảm biến chất lỏng, gas, cảm biến chất khí, cảm biến chênh áp, công tắc nhiệt độ, công tắc áp lực và các loại Solenoid valves, Externally operated valves,...