Khởi Động Mềm MCD201

Khởi Động Mềm Danfoss MCD 201 có dãy công suất nhỏ từ 7.5 - 110 Kw, được thiết kế với giá thành thấp bằng hệ sao tam giác nhưng đáp ứng được các yêu cầu như: giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm, nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt và tích hợp nhiều tính năng như bypass trực tiếp.