Thương hiệu Danfoss

Danfoss là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tập đoàn toàn cầu với nhiều nhà máy trên thế giới như: Denmark, USA, Đức, Poland, India, Newzealand, India và China
Sản phẩm cung cấp: Refrigeration and A/C; Heating; VLT® Drives; Industrial Automation; High-Pressure Pumps; Solar Energy 
danfoss