kps-cong-tac-ap-luc
  • kps-cong-tac-ap-luc

KPS CÔNG TẮC ÁP LỰC

Mã sản phẩm: 060-310566
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

 

Code no.

Type

Regul. Range
[bar] Pe

Diff. [bar]

Max. working
pressure
[bar] Pe

Pressure
conn.

Contact
function

Encl.

060-310066

KPS35

0,00 - 8,00 bar

0,40 - 1,50 bar

12,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-310166

KPS37

6,00 - 18,00 bar

0,85 - 2,50 bar

22,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-310266

KPS39

10,00 - 35,00 bar

2,00 - 6,00 bar

45,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-310366

KPS33

0,00 - 3,50 bar

0,20 bar

10,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-310466

KPS33

0,00 - 3,50 bar

0,20 bar

10,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-310566

KPS35

0,00 - 8,00 bar

0,40 - 1,50 bar

12,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-310666

KPS37

6,00 - 18,00 bar

0,85 - 2,50 bar

22,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-310766

KPS39

10,00 - 35,00 bar

2,00 - 6,00 bar

45,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-310866

KPS35

0,00 - 8,00 bar

0,40 bar

12,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-310966

KPS31

0,00 - 2,50 bar

0,10 bar

6,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-311066

KPS31

0,00 - 2,50 bar

0,10 bar

6,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-311766

KPS33

-

0,20 bar

10,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

060-312066

KPS43

1,00 - 10,00 bar

0,70 - 2,80 bar

120,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-312166

KPS45

4,00 - 40,00 bar

2,20 - 11,00 bar

120,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-312266

KPS47

6,00 - 60,00 bar

3,50 - 17,00 bar

120,0 bar

G 1/4

SPDT gold

IP67

060-319266

KPS39

10,00 - 35,00 bar

2,00 - 6,00 bar

45,0 bar

G 3/8

SPDT gold

IP67

 

Code no.  060-310066  060-310166  060-310266  060-310366  060-310466  060-310566  060-310666  060-310766  060-310866  060-310966  060-311066  060-311766  060-312066  060-312166  060-312266  060-319266

Type KPS35  KPS37  KPS39  KPS33  KPS33  KPS35  KPS37  KPS39  KPS35  KPS31  KPS31  KPS33  KPS43  KPS45  KPS47  KPS39