rectifier-scr-500amp-1600v-e-frame-176f8559
  • rectifier-scr-500amp-1600v-e-frame-176f8559

Rectifier SCR 500AMP 1600V E frame - 176F8559

Mã sản phẩm: C/N 176F8559
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CODE NO. 176F8559
  Rectifier bridge 600AMP 1600V E frame
EAN 5710107595372
MATERIAL STATUS YN - Active Material