kit-model-board-195a-for-mcd500-90kw-175g5619
  • kit-model-board-195a-for-mcd500-90kw-175g5619

Kit, Model Board 195A for MCD500 90KW - 175G5619

Mã sản phẩm: C/N 175G5619
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CODE NO. 175G5619
  Kit, Model Board 195A for MCD500 90KW
EAN 5710107579426
MATERIAL STATUS YN - Active Material