kit-model-board-215a-for-mcd500-110kw-175g5620
  • kit-model-board-215a-for-mcd500-110kw-175g5620

Kit, Model Board 215A for MCD500 110KW - 175G5620

Mã sản phẩm: C/N 175G5620
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CODE NO. 175G5620
  Kit, Model Board 215A for MCD500 110KW
EAN 5710107579419
MATERIAL STATUS YN - Active Material