kit-model-board-245a-for-mcd500-132kw-175g5621
  • kit-model-board-245a-for-mcd500-132kw-175g5621

Kit, Model Board 245A for MCD500 132KW - 175G5621

Mã sản phẩm: C/N 175G5621
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CODE NO. 175G5621
  Kit, Model Board 245A for MCD500 132KW
EAN 5710107579402
MATERIAL STATUS YN - Active Material