phu-tung-van-danfoss-te20-no8-067b2771
  • phu-tung-van-danfoss-te20-no8-067b2771

PHỤ TÙNG VAN DANFOSS TE20 NO8 - 067B2771

Mã sản phẩm: C/N 067B2771
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CHARACTERISTIC

VALUE

TYPE CODE

Orifice

WEIGHT

0.131 Kg

APPROVAL

EAC, LLC CDC TYSK

EAN NO.

5702428320931

ORIFICE

08

PACK FORMAT

Multi pack

PROD. GROUP

Expansion valves

PROD. NAME

Orifice for expansion valve

PACK QTY.

8 pc

RATED CAP. R134A, RANGE N

77,80 kW

RATED CAP. R134A, RANGE N

22,20 TR

RATED CAP. R22, RANGE B

67,20 kW

RATED CAP. R22, RANGE B

19,10 TR

RATED CAP. R22, RANGE N

128,00 kW

RATED CAP. R22, RANGE N

36,60 TR

RATED CAP. R404A, RANGE B

40,40 kW

RATED CAP. R404A, RANGE B

11,50 TR

RATED CAP. R404A, RANGE N

87,10 kW

RATED CAP. R404A, RANGE N

24,90 TR

RATED CAP. R407A, RANGE N

126,00 kW

RATED CAP. R407A, RANGE N

36,00 TR

RATED CAP. R407C, RANGE N

118,00 kW

RATED CAP. R407C, RANGE N

33,70 TR

RATED CAP. R407F, RANGE N

141,00 kW

RATED CAP. R407F, RANGE N

40,00 TR

RATED CAP. R507, RANGE B

40,40 kW

RATED CAP. R507, RANGE B

11,50 TR

RATED CAP. R507, RANGE N

87,10 kW

RATED CAP. R507, RANGE N

24,90 TR

REFRIGERANT

R134a

REFRIGERANT

R22/R407C

REFRIGERANT

R404A/R507

REFRIGERANT

R407C

TYPE DESIGN.

Orifice

USED FOR

TE 20

RATED CAP. R407F, RANGE N

20,30 TR

RATED CAP. R507, RANGE B

23,00 kW

RATED CAP. R507, RANGE B

6,58 TR

RATED CAP. R507, RANGE N

50,70 kW

RATED CAP. R507, RANGE N

14,50 TR

REFRIGERANT

R134a

REFRIGERANT

R22/R407C

REFRIGERANT

R404A/R507

REFRIGERANT

R407C

TYPE DESIGN.

Orifice

USED FOR

TE 12