phu-tung-van-danfoss-te12-no5-067b2708
  • phu-tung-van-danfoss-te12-no5-067b2708

PHỤ TÙNG VAN DANFOSS TE12 NO5 - 067B2708

Mã sản phẩm: C/N 067B2708
Thương hiệu: Danfoss
Giá bán:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

CHARACTERISTIC

VALUE

TYPE CODE

Orifice

WEIGHT

0.129 Kg

APPROVAL

LLC CDC TYSK

EAN NO.

5702428320900

ORIFICE

05

PACK FORMAT

Multi pack

PROD. GROUP

Expansion valves

PROD. NAME

Orifice for expansion valve

PACK QTY.

8 pc

RATED CAP. R134A, RANGE N

37,70 kW

RATED CAP. R134A, RANGE N

10,80 TR

RATED CAP. R22, RANGE B

28,80 kW

RATED CAP. R22, RANGE B

8,20 TR

RATED CAP. R22, RANGE N

57,20 kW

RATED CAP. R22, RANGE N

16,30 TR

RATED CAP. R404A, RANGE B

23,00 kW

RATED CAP. R404A, RANGE B

6,58 TR

RATED CAP. R404A, RANGE N

50,70 kW

RATED CAP. R404A, RANGE N

14,50 TR

RATED CAP. R407A, RANGE N

56,00 kW

RATED CAP. R407A, RANGE N

16,10 TR

RATED CAP. R407C, RANGE N

55,80 kW

RATED CAP. R407C, RANGE N

15,90 TR

RATED CAP. R407F, RANGE N

71,00 kW

RATED CAP. R407F, RANGE N

20,30 TR

RATED CAP. R507, RANGE B

23,00 kW

RATED CAP. R507, RANGE B

6,58 TR

RATED CAP. R507, RANGE N

50,70 kW

RATED CAP. R507, RANGE N

14,50 TR

REFRIGERANT

R134a

REFRIGERANT

R22/R407C

REFRIGERANT

R404A/R507

REFRIGERANT

R407C

TYPE DESIGN.

Orifice

USED FOR

TE 12