danfoss-transmitter-codes
  • danfoss-transmitter-codes

Danfoss Transmitter Codes

Mã sản phẩm: MBS
Thương hiệu: Danfoss
Giá thị trường: 1 đ
Tiết kiệm: 0 đ (0%)
Giá bán: 1
Số lượng:
Đặt hàng qua điện thoại: Mr Thịnh - 0918808005 / 0937250579

Hoặc gửi email: thinhhh79@gmail.com

Danfoss Transmitter Codes

Danfoss Pressure Transmitter Codes listed below are not all available for us to purchase, some are OEM listed parts only

MBS1200
Product Code Type Description
063G1061 MBS1200-2011-C2GB04STU02404 
063G1138 MBS1200-2211-C5GB04STU02384 
063G1180 MBS1200-2211-C5XXXXSTU02144 

MBS1250
Product Code Type Description
063G1088 MBS1250-2011-C6XXXXSTU02359 
063G1093 MBS1250-XX11-C1XXXXSTU02339 
063G1094 MBS1250-2211-C1GB04STU02116 
063G1133 MBS1250-2011-C1GB04STU2201
063G1149 MBS1250-3613-C1GB04ST01302
063G1150 MBS1250-3413-C1GB04ST01303 
063G1178 MBS1250-2011-C1XXXXSTU02476 
063G1179 MBS1250-2011-C5XXXXSTU02482 
063G1181 MBS1250-3415-C1XXXXSTU02145 
063G1182 MBS1250-3415-C5XXXXSTU02146 
063G1183 MBS1250-3415-C5GB04STU02524 
063G1184 MBS1250-3411-C5XXXXSTU02147 
063G1185 MBS1250-XX11-C5XXXXSTU02148 
063G1210 MBS1250-2011-C5AC04STU02434 
063G1211 MBS1250-XX11-C5AC04STU02435 
063G1224 MBS1250-XX11-C5GB04STU02608 
063G1225 MBS1250-2211-C5XXXXSTU02609 
063G1226 MBS1250-2411-C5XXXXSTU02610 
063G1227 MBS1250-XX15-C1XXXXSTU02611 
063G1228 MBS1250-XX15-C5XXXXSTU02612
063G1231 MBS1250-3616-C1GB04STU02641 

MBS2050
Product Code Type Description
060G1344 MBS2050 
060G1379 MBS2050-3416-1EB08 
060G1404 MBS2050-3216-1FB04 
060G1405 MBS2050-3416-1FB04 
060G1406 MBS2050-3616-1FB04
060G1407 MBS2050-3816-1FB04 
060G1609 MBS2050
060G1647 MBS2050-3216-1EB08 
060G1702 MBS2050-3616-3FB04 
060G1703 MBS2050-3016-1EB08 
060G1797 MBS2050-1416-xGB04 
060G1798 MBS2050-2616-xGB04 
060G1799 MBS2050-xx16-xGB04 
060G1800 MBS2050-2616-2GB04 
060G1801 MBS2050-3416-2GB04 
060G1988 MBS2050-3616-XFD10 
060G3593 MBS2050-xx16-2GB04 
060G3626 MBS2050-2816-5GB04 
060G3627 MBS2050-3616-5GB04 
060G3840 MBS2050-2816-1XXXX 
060G3876 MBS2050-XX16-1XXXX 
060G4177 MBS2050,0-35bar,plug/ip

MBS2100
Product Code Type Description
060G3390 Female Bayonet plug,2m EX version 
060G3391 Female Bayonet plug,5m EX version
060G3414 MBS2100/CUMMINS/0...75PSIA M14X1.5,B.ST.
060G3415 MBS2100/CUMMINS/6,5-275PSI AM14X1.5,B.ST 
060G3416 MBS2100INDUTR.0...100PSIG M14x1.5,B.ST.
060G3426 MBS2100/CUMMINS/0..120PSIA M14X1.5,B.ST.
060G3485 MBS2100/CUMMINS/7,25-580PSIA M14X1.5,ST 
060G3487 MBS2100/CUMMINS/5-22PSIA M14X1.5,B.ST.
060G3788 MBS2100/CUMMINS/0..120PSIA 9/16UNF,B.ST.
060G3789 MBS2100/CUMMINS/0...75PSIA 9/16UNF,B.ST.
060G4450 MBS2100
060G4451 MBS2100
060G4452 MBS2100
060G4453 MBS2100 
060G4458 MBS2100/CUMMINS/060G3485(77STK.) 
060G4459 MBS2100/CUMMINS/060G3485(77STK.) 

MBS2150
Product Code Type Description
060G4457 MBS2150 
060G3417 MBS2150/CUMMINS/15.250PSIA M14X1.5,B.ST. 
060G3418 MBS2150/CUMMINS/0..375PSIA M14x1.5,B.st. 
060G3419 MBS2150/CUMMINS/0..375PSIA M14X1.5,B.ST. 
060G3420 MBS2150/CUMMINS/0..400PSIA M14x1.5,B.st.
060G4454 MBS2150 
060G4455 MBS2150 
060G4456 MBS2150 
060G4462 MBS2150/CUMMINS/060G3633(28pcs)
060G4480 MBS2150/CUMMINS/060G3742(28PCS)

MBS2250
Product Code Type Description
060G1552 MBS2250-3816-2FB04 
060G1996 
060G1997 MBS2250-2816-8GB04-1 
060G3795 MBS2250-2016-2FA09-1
060G3900 MBS2250-1816-7GA12-0
060G3903 MBS2250-1016-2FA09-1
060G3904 MBS2250-XX26-2FA09-1 
060G3922 MBS2250-1816-2FA09-1 

MBS3000
Product Code Type Description
060G1100 MBS3000-1611-1AB04
060G1101 MBS3000-1811-1AB04 
060G1102 MBS3000-2011-1AB04
060G1103 MBS3000-2211-1AB04 
060G1104 MBS3000-2411-1AB04 
060G1105 MBS30002611-1AB04 
060G1106 MBS30002811-1AB04
060G1107 MBS30003011-1AB04
060G1109 MBS30003611-1AB04
060G1110 MBS30003811-1AB04 
060G1111 MBS30003411-1AB04 
060G1112 MBS30003211-1AB04 
060G1113 MBS30001011-1AB04
060G1115 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1116 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1117 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1121 MBS3000-xx11-1AB04 
060G1122 MBS30001411-1AB04 
060G1123 MBS30001611-1AB04 
060G1124 MBS30001811-1AB04 
060G1125 MBS30002011-1AB04
060G1126 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1128 MBS3000
060G1129 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1130 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1131 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1133 MBS30002211-1AB04
060G1134 MBS3000
060G1135 MBS3000 
060G1136 MBS3000-XXXX-XXXXX
060G1137 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1138 MBS3000
060G1140 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1141 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1142 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1143 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1144 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1145 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1146 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1147 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1148 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1150 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1161 MBS3000 INDUSTRY
060G1162 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1163 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1164 MBS3000 INDUSTRY
060G1315 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR./NPT
060G1317 MBS3000
060G1349 MBS3000
060G1412 MBS3000-2011-1AB08
060G1413 MBS3000-2211-1AB08 
060G1414 MBS3000-1811-1AB08 
060G1423 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1429 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1430 MBS30002411-1AB04
060G1445 MBS30001621-1AB08 
060G1446 MBS30002021-1AB08 
060G1447 MBS3000-1811-3AB08 
060G1452 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1454 MBS3000-1611-3AB08 
060G1456 MBS3000
060G1457 MBS3000-2411-3AB08
060G1539 MBS3000-1611-1AB08 
060G1540 MBS3000-1811-1AB08
060G1541 MBS3000-2011-1AB08
060G1542 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1543 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1545 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1546 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1547 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1548 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1549 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1563 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1572 MBS3000 INDUSTR.
060G1574 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1626 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G1634 MBS3000-1811-3AB08 
060G1650 MBS3000-2015-1AB04
060G1667 MBS3000-2021-XAD08 
060G1676 MBS3000-1621-1AB04
060G1682 MBS3000-1621-1AB04 INDUSTR.
060G1720 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G1722 MBS3000-3411-3AB04
060G1796 MBS3000-1411-xGB04
060G1806 MBS3000-USA 0.150PSIA 1/4NPT,plug
060G1829 MBS3000 
060G1830 MBS3000-20X1-XBB04 
060G1839 MBS3000
060G1842 MBS3000-1611-XBB04 
060G1848 MBS3000-3611-1xxx
060G1856 MBS3000-2211-XGB04
060G1899 MBS3000-1811-6xxxx 
060G1900 MBS3000-2011-6xxxx 
060G1901 MBS3000-2211-6xxxx 
060G1902 MBS3000-2411-6xxxx 
060G1911 MBS3000-2011-XAB06 
060G1912 MBS3000-2411-XAB06 
060G1930 MBS3000-18X1-XAB04
060G1931 MBS3000-20X1-XAB04 
060G1925 MBS3000-1011-3AC04 
060G1926 MBS3000-2621-1GB04 
060G1932 MBS3000-22X1-XAB04 
060G1936 MBS3000-XX11-XGB04-1
060G1939 MBS3000-2611-1GB04 
060G1944 MBS3000-3411-1AD08 
060G1972 MBS3000-xx11-3AC04 
060G1973 MBS3000-xx11-3AC04 
060G1983 MBS3000-2611-5AB06 
060G1986 MBS3000-1411-1AB08 
060G1993 MBS3000-2611-1AB08 
060G1994 MBS3000-2811-1AB08 
060G1995 MBS3000-3011-1AB08 
060G1998 MBS3000-2811-1XXXX 
060G3525 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3526 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3527 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3534 MBS3000-2421-5AB04 
060G3535 MBS3000-2421-5AB08 
060G3540 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3559 MBS3000-2411-6AB04 
060G3577 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3589 MBS3000-3011-4GB04 
060G3596 MBS3000-2211-1GB04 
060G3597 MBS3000-2411-1GB04 
060G3598 MBS3000-XX11-1GB04 
060G3605 MBS3000-1025-1AB04
060G3606 MBS3000-3615-5AB04
060G3502 MBS3000-6221-1AC04 
060G3503 MBS3000-6621-1AC04
060G3610 MBS3000-3415-1GB04 
060G3630 MBS3000-2411-1XXXX 
060G3641 MBS3000-XX11-XAB06 
060G3645 MBS3000-XX14-3AB04 
060G3700 MBS3000-1811-1BA12 
060G3701 MBS3000-2611-1BA12 
060G3703 MBS3000-1421-1AB04 0-2,5bar abs.1/4" 
060G3705 MBS3000-2011-1XXXX
060G3706 MBS3000-2611-1XXXX 
060G3711 MBS3000-2211-1XXXX 
060G3723 MBS3000-3611-1GB04 
060G3732 MBS3000-2013-8AB04 
060G3733 MBS3000-2021-1XXXX 
060G3734 MBS3000-1821-1XXXX
060G3737 MBS3000-XX11-1AC04
060G3744 MBS3000-2611-1AC04 
060G3745 MBS3000-1222-1AB04 
060G3756 MBS3000-2225-1AC04 
060G3765 MBS3000-2212-1AC04 
060G3766 MBS3000-2612-1AC04 
060G3767 MBS3000-2211-XAB04 
060G3777 MBS3000-1011-1XXXX 
060G3778 MBS3000-1811-1XXXX 
060G3779 MBS3000-2411-1XXXX 
060G3780 MBS3000-2811-1XXXX 
060G3790 MBS3000-1021-1AB08 
060G3791 MBS3000-1211-1AB08 
060G3792 MBS3000-1211-1XXXX 
060G3793 MBS3000-1611-1XXXX 
060G3794 MBS3000-1021-1XXXX 
060G3809 MBS3000-1015-1AB04 
060G3810 MBS3000-1215-1AB04 
060G3812 MBS3000-1615-1AB04 
060G3813 MBS3000-2215-1AB04 
060G3815 MBS3000-2615-1AB04 
060G3814 MBS3000-2415-1AB04 
060G3816 MBS3000-1011-1XXXX
060G3817 MBS3000-1211-1XXXX 
060G3818 MBS3000-1411-1XXXX 
060G3819 MBS3000-1611-1XXXX 
060G3820 MBS3000-1811-1XXXX 
060G3821 MBS3000-2011-1XXXX 
060G3822 MBS3000-2211-1XXXX 
060G3823 MBS3000-2411-1XXXX 
060G3824 MBS3000-2611-1XXXX 
060G3825 MBS3000-1015-1XXXX 
060G3826 MBS3000-1215-1XXXX 
060G3827 MBS3000-1415-1XXXX 
060G3828 MBS3000-1615-1XXXX 
060G3829 MBS3000-1815-1XXXX 
060G3830 MBS3000-2015-1XXXX 
060G3831 MBS3000-2215-1XXXX 
060G3832 MBS3000-2415-1XXXX 
060G3833 MBS3000-2615-1XXXX 
060G3842 MBS3000-XX11-1AB04 
060G3853 MBS3000-2214-1AB04 
060G3856 MBS3000-2021-1AB04 
060G3857 MBS3000-1815-1AB08
060G3894 MBS3050-XX11-1GB04 
060G3902 MBS3000-1815-1AB04 
060G3911 MBS3000-1611-1GB04 
060G3912 MBS3000-2011-1AB04 
060G3915 MBS3000-1411-1XXXX 
060G3916 MBS3000-3011-1XXXX
060G3918 MBS3000-2215-3AC04 
060G3937 MBS3000-2015-1AC04 
060G3939 MBS3000-2011-XAB04 
060G3940 MBS3000-2411-XAB04
060G3944 MBS3000-1811-XAC04
060G3945 MBS3000-2011-XAC04
060G3946 MBS3000-2211-XAC04 
060G3947 MBS3000-2411-XAC04 
060G3982 MBS3000-XX1X-3AC04
060G3984 MBS3000-2015-1AB08 
060G3988 MBS3000-2215-1AC04 
060G3992 MBS3000-XX11-1AC04 
060G4064 MBS3000/ip
060G4065 MBS3000 
060G4066 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G4068 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR. 
060G4075 MBS3000 CARTRIDGE PR.TR.
060G4076 MBS3000 
060G4078 MBS3000 
060G4079 MBS3000
060G4082 MBS3000 
060G4083 MBS3000 
060G4084 MBS3000 
060G4085 MBS3000 
060G4061 MBS3000 
060G4062 MBS3000 
060G4063 MBS3000 CARTRIDGE PRESS.TR
060G4118 MBS3000/IP 
060G4141 MBS3000/IP
060G4142 MBS3000 060G1452(14PCS)
060G4144 MBS3000 060G1454(12PCS)
060G4145 MBS3000 060G1455(12PCS)
060G4146 MBS3000-2211-3AB08/IP
060G4147 MBS3000-2411-3AB08/IP 
060G4148 MBS3000-1811-3AB08/IP
060G4149 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP 
060G4150 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP
060G4151 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP 
060G4152 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP 
060G4153 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP 
060G4155 MBS3000/IP
060G4161 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR./IP 
060G4163 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR.
060G4164 MBS3000 060G1161(12PCS)
060G4165 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR.
060G4166 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR.
060G4167 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR.
060G4168 MBS3000 CARTRIDGEPR.TR.
060G4179 MBS3000-2411-1AB04/IP 
060G4238 MBS3000 060G1134(28PCS)
060G4245 MBS3000 060G1634(12PCS)
060G4350 MBS3000 060G1842(28PCS)
060G4351 MBS3000 060G1829(28PCS)
060G4352 MBS3000 060G1830(28PCS)
060G4354 MBS3000 060G1839(28PCS)
060G4269 MBS3000,0-0,3bar,G1/4A, plug 
060G4366 MBS3000 060G1930(28PCS)
060G4367 MBS3000 060G1931(28PCS)
060G4368 MBS3000 060G1936(28PCS)
060G4369 MBS3000/IP
060G4419 MBS3000 060G3559(14PCS)
060G4442 MBS3000-1411-1AB08
060G4465 MBS3000-2011-1XXXX/IP
060G4466 MBS3000-2611-1XXXX/IP
060G4471 MBS3000-2211-1XXXX/IP
060G4473 MBS3000-2021-1XXXX/IP
060G4474 MBS3000-2021-1XXXX/IP 
060G5539 MBS3000-1621-1GB04
060G5561 MBS3000-2215-1AB08 
060G5552 MBS3000-3411-1AB08 
060G5576 MBS3000-3011-1XXXX 
060G5577 MBS3000-XX11-1XXXX 

MBS3050
Product Code Type Description
060G1118 MBS3050-3611-xxxxx 
060G1151 MBS3050-3011-1FB04
060G1152 MBS3050-3211-1FB04 
060G1153 MBS3050-3411-1FB04
060G1154 MBS3050-3611-1FB04 
060G1339 MBS3050-2611-1xxxx
060G1400 MBS3050 INDUTR. 
060G1401 MBS3050-2011-1FB04
060G1408 MBS3050-3811-1FB04 
060G1409 MBS3050-2411-1FB04
060G1410 MBS3050-2611-1FB04 
060G1411 MBS3050-2811-1FB04 
060G1415 MBS3050-2211-1FB04 
060G1435 MBS3050 
060G1436 MBS3050 
060G1437 MBS3050 
060G1438 MBS3050 
060G1441 MBS3050-3611-5xxxx/IP
060G1448 MBS3050 with neoprene O-ring
060G1551 MBS3050
060G1560 MBS3050 
060G1570 MBS3050-1611-1FB04
060G1573 MBS3050-3611-3FB04
060G1643 MBS3050
060G1644 MBS3050
060G1657 MBS3050 INDUTR.
060G1660 MBS3050 INDUTR.
060G1661 MBS3050-3813-1FB04
060G1664 MBS3050
060G1673 MBS3050-xx11-xFB04
060G1735 MBS3050-3811-5GB04
060G1764 MBS3050-3611-1EB08 
060G1774 MBS3050-2211-5EB08
060G1775 MBS3050-3811-5EC04 
060G1846 MBS3050-3411-1FA12
060G1850 MBS3050-2611-5GB04
060G1908 MBS3050-1411-1FB04
060G1892 MBS3050-1811-XFB04 
060G1903 MBS3050-3611-XGB04 INDUSTRY 
060G1917 MBS3050-3411-3GB04-1
060G1918 MBS3050-3611-3GB04-1
060G1966 MBS3050-XX1X-1GB04 
060G1974 MBS3050-3411-1GB04 
060G3537 MBS3050-3811-8FD10 
060G3541 MBS3050-3611-5FB04 
060G3544 MBS3050-3611-XEC04 
060G3557 MBS3050-3415-1GB04
060G3575 MBS3050-2812-8GB04 
060G3576 MBS3050-3812-8GB04
060G3578 MBS3050-3411-5XXXX 
060G3580 MBS3050-2011-5FB04 
060G3582 MBS3050-3411-1GB04
060G3583 MBS3050-3611-1GB04 
060G3584 MBS3050-3413-1GB04 0-250BAR
060G3585 MBS3050-3613-1GB04
060G3586 MBS3050-3615-1GB04
060G3590 MBS3050-3811-8GB04
060G3594 MBS3050-XX13-XGB04
060G3595 MBS3050-XX13-XGB04 
060G3601 MBS3050-XX1X-XGB04 
060G3604 MBS3050-2614-2GB04
060G3609 MBS3050-3412-5GB04 
060G3620 MBS3050-XX13-1GB04 
060G3628 MBS3050-3411-5GB04
060G3654 MBS3050-341X-2GB04
060G3656 MBS3050-3215-1GB04
060G3658 MBS3050-3411-6GB04 
060G3702 MBS3050-3615-5GB04 
060G3708 MBS3050-3414-XGB04 
060G3709 MBS3050-3813-XXXXX 
060G3714 MBS3050-261X-XGB04 
060G3719 MBS3050-1811-6GB04
060G3731 MBS3050-3411-2GB04 
060G3738 MBS3050-3211-1XXXX 
060G3739 MBS3050-3411-1XXXX 
060G3740 MBS3050-3611-1XXXX
060G3757 MBS3050-3811-1XXXX 
060G3848 MBS3050-3612-1GB04 0-400bar
060G3874 MBS3050-XX11-1GB04
060G3875 MBS3050-2011-5GB04
060G3901 MBS3050-3411-XGB04 
060G3908 MBS3050-3415-1XXXX
060G3933 MBS3050-XX15-1XXXX 
060G3941 MBS3050-XX15-1XXXX 
060G3955 MBS3050-XX1X-XEC04 
060G3957 MBS3050-XX1X-XEC04 
060G4096 MBS3050 CARTRIDGE PR.TR INDUSTRY PACK
060G4097 MBS3050 CARTRIDGE PR.TR INDUSTRY PACK 
060G4120 MBS3050-3611-5FB04
060G4100 MBS3050/IP 
060G4241 MBS3050-3613-xFB04/IP 
060G4446 MBS3050

MBS3100
Product Code Type Description
060G1366 MBS3100
060G1367 MBS3100-1611-6AB04
060G1368 MBS3100-1811-6AB04 
060G1369 MBS3100-2011-6AB04
060G1370 MBS3100-2211-6AB04
060G1371 MBS3100-2411-6AB04 
060G1372 MBS3100-2611-6AB04 
060G1463 MBS3100-1611-6BB04
060G1464 MBS3100-1811-6BB04
060G1465 MBS3100-2011-6BB04
060G1466 MBS3100-2211-6BB04
060G1467 MBS3100-2411-6BB04
060G1468 MBS3100-2611-6BB04
060G1469 MBS3100-1611-6AB08 
060G1470 MBS3100-1811-6AB08
060G1471 MBS3100-2011-6AB08
060G1472 MBS3100-2211-6AB08 
060G1473 MBS3100-2411-6AB08 
060G1597 MBS3100-1211-6BB04 
060G1611 MBS3100 MARINE
060G1612 MBS3100 MARINE 
060G1613 MBS3100 MARINE 
060G1614 MBS3100 MARINE 
060G1615 MBS3100 MARINE 
060G1616 MBS3100-2411-6XXXX 
060G1617 MBS3100 MARINE 
060G1683 MBS3100-1611-6AC04 
060G1714 MBS3100-XX11-6FA08
060G1743 MBS3100-1411-6AB04 
060G1744 MBS3100-1021-6AB04 
060G1755 MBS3100-1611-7AB08 
060G1758 MBS3100-2411-6FA08
060G1761 MBS3100-1411-1FA09 
060G1810 MBS3100-3211-6AB08 
060G1811 MBS3100-3411-6AB08
060G1945 MBS3100-2811-6BB04 
060G1957 MBS3100-2811-1AB04 
060G1964 MBS3100-1411-5XXXX
060G1965 MBS3100-1811-5XXXX 
060G1999 MBS3100-2411-1GB04
060G2159 MBS CARTRIDGE PRESSURE TRANS 
060G2160 MBS CARTRIDGE PRESSURE TRANS 
060G3388 MBS3100-2611-6AB08
060G3532 MBS3100-1011-6AB08 
060G3533 MBS3100-1211-6AB08 
060G3542 MBS3100-2411-5XXXX
060G3548 MBS3100-2611-XBB04 
060G3549 MBS3100-2611-XAB04 
060G3648 MBS3100-1621-6XXXX 
060G3649 MBS3100-3611-6XXXX 
060G3659 MBS3100-2811-6AB08 
060G3707 MBS3100-3611-1AB04
060G3710 MBS3100-3411-1AB04 
060G3722 MBS3100-1811-XAB04 
060G3746 MBS3100-1611-1AB04 
060G3747 MBS3100-1221-6AC04 
060G3748 MBS3100-1821-6AC04 
060G3749 MBS3100-2021-6AC04
060G3768 MBS3100-XX11-6AB08 
060G3878 MBS3100-3611-1BB04 
060G3881 MBS3100-2211-XXXXX 
060G3893 MBS3100-3611-1BB04 
060G3963 MBS3100-XX11-1AB08 
060G4472 MBS3100 060G3722(28PCS)
060G5517 MBS3100-1611-1XXXX 
060G5518 MBS3100-2011-1XXXX

MBS3150
Product Code Type Description
060G1474 MBS3150-1811-6BB04
060G1475 MBS3150-2011-6BB04
060G1476 MBS3150-1811-6AB08
060G1477 MBS3150-2011-6AB08 
060G1923 MBS3150-1611-6GB04 1/4" 0-4bar Pg11 
060G1990 MBS3150-2611-6BB04 
060G1991 MBS3150
060G1658 MBS3150-1411-6BB04 
060G1659 MBS3150-3211-6BB04 
060G1853 MBS3150-2211-6BB04 
060G1858 MBS3150-3411-1GB04 
060G3546 MBS3150-1811-XBB04 
060G3547 MBS3150-2011-XBB04 
060G3657 MBS3150-1811-6GB04 
060G3919 MBS3150-1611-1BB04 1/4" 0-4bar Pg13,5 
060G4411 MBS3153-1811-5XXXX
060G4412 MBS3153-2011-5XXXX 
060G5519 MBS3150-1811-1XXXX 
060G3978 MBS3150-1611-1GB04
060G3977 MBS3150-1011-1GB04 
060G3979 MBS3150-1811-1GB04
060G3980 MBS3150-2011-1GB04
060G3981 MBS3150-2211-1GB04
060G3993 MBS3150-2411-1GB04

MBS32/MBS32R
Product Code Type Description
060G0045 MBS32R 
060G0079 MBS32R 3816-1AB08
060G0085 MBS32R
060G0091 MBS32R
060G0118 MBS32R3416-1AB08
060G0137 MBS32R2616-1AB08
060G1188 MBS32 NPT
060G1189 MBS32 NPT
060G1190 MBS32 NPT 
060G1191 MBS32 NPT
060G1193 MBS32 NPT 
060G1222 MBS32-1015-1AB08 
060G1223 MBS32-1215-1AB08
060G1224 MBS32-1415-1AB08 
060G1225 MBS32-1615-1AB08 
060G1226 MBS32-1815-1AB08 
060G1228 MBS32-2215-1AB08 
060G1229 MBS32-2415-1AB08
060G1239 MBS32-2615-1AB08 
060G1249 MBS32-2815-1AB08 
060G1259 MBS32-3015-1AB08 
060G1260 MBS32-3215-1AB08 
060G1261 MBS32-3415-1AB08 
060G1262 MBS32-3615-1AB08 
060G1263 MBS32-3815-1AB08 
060G1264 MBS32-1025-1AB08 
060G1266 MBS32-1425-1AB08
060G1267 MBS32-1625-1AB08 
060G1268 MBS32-1825-1AB08 
060G1269 MBS32-2025-1AB08 
060G1270 MBS32-2225-1AB08
060G1271 MBS32-2425-1AB08 
060G1272 MBS32-1024-1AB08
060G1273 MBS32-1224-1AB08
060G1274 MBS32-1424-1AB08 
060G1275 MBS32-1624-1AB08 
060G1276 MBS32-1824-1AB08 
060G1277 MBS32-2024-1AB08 
060G1278 MBS32-2224-1AB08 
060G1279 MBS32-2424-1AB08 
060G1280 MBS32-1014-1AB08 
060G1281 MBS32-1214-1AB08 
060G1282 MBS32-1414-1AB08 
060G1284 MBS32-1814-1AB08 
060G1286 MBS32-2214-1AB08 
060G1287 MBS32-2414-1AB08 
060G1288 MBS32-2614-1AB08 
060G1289 MBS32-2814-1AB08 
060G1290 MBS32-3014-1AB08 
060G1291 MBS32-3214-1AB08
060G1293 MBS32-3614-1AB08
060G1294 MBS32-3814-1AB08 
060G1316 MBS32-3015-1ab04
060G1479 MBS32-5612-1AC04 
060G1537 MBS32-2012-1AB08
060G1550 MBS32-2612-1EB08
060G1555 MBS32R CARTRIDGE PRESSURE TR
060G1762 MBS32-7812-1AC04
060G1824 MBS32R-XX16-1AC04-X 
060G1827 MBS32R-2816-1GB04
060G1828 MBS32R-3616-1GB04 
060G1921 MBS32-3615-3BB04 
060G1987 MBS32R-2816-XBD10 
060G2085 MBS32-2015-1AB08 
060G2086 MBS32-1225-3AB08 
060G2174 MBS32-1012-1BB04 
060G2410 MBS32
060G2411 MBS32
060G3285 MBS32-1614-1AB08
060G3286 MBS32-xx12-1AB08 
060G3607 MBS32-XX25-1AB08 
060G3608 MBS32-3414-1AB04 
060G3835 MBS32-2013-1BB04 
060G3838 MBS32R-2816-1AB06 
060G3839 MBS32R-3616-1AB06 
060G4239 MBS32-2215-1AB08 
060G4467 MBS32-1425-1AB08 060G1266(14psc) 
060G4468 MBS32-1625-1AB08 060G1267(14psc) 
060G3079 MBS32-2014-1AB08
060G3080 MBS32-3414-1AB08 
060G3027 MBS32-2413-1AB08 
060G3028 MBS32-3013-1AB08 
060G3029 MBS32-3613-1AB08 
060G3291 MBS32-2425-3AB04 

MBS3200
Product Code Type Description
060G1604 MBS3200-1025-1AB08-KPY
060G1628 MBS3200-2421-1AB08 
060G1721 MBS3200-2011-1AB04-0
060G1732 MBS3200-2211-1AB04-0 
060G1760 MBS3200-2011-1GA12-1 
060G1772 MBS3200-xx15-1AD08-KPY
060G1808 MBS3200-2012-1AB04
060G1833 MBS3200-1621-1AB08 
060G1870 MBS3200-1011-1AB08-0
060G1871 MBS3200-1211-1AB08-0
060G1872 MBS3200
060G1873 MBS3200-1611-1AB08-0
060G1874 MBS3200-1811-1AB08-0 
060G1875 MBS3200-2011-1AB08-0 
060G1876 MBS3200-2211-1AB08-0 
060G1877 MBS3200-2411-1AB08-0
060G1878 MBS3200-2611-1AB08-0 
060G1879 MBS3200-2811-1AB08-0 
060G1881 MBS3200-3211-1AB08-0
060G1882 MBS3200-3411-1AB08-0 
060G1915 MBS3200 MBS3200-1011-1AB04-0
060G1924 MBS3200-1612-XXXX
060G1933 MBS3200-2014-1AC04-0
060G1941 MBS3200-2015-1AB08-0 
060G1980 MBS3200-XX13-1AB04-0 
060G3250 MBS3200-1621-1AB08-KPY
060G3521 MBS3200-2015-1AB04-0
060G3522 MBS3200-2415-1AB04-0 
060G3574 MBS3200-1821-1GA12-0 
060G3799 MBS3200
060G3844 MBS3200-2021-1AB08-0
060G3847 MBS3200-XX11-1AC04-0
060G3854 MBS3200-XX11-1AC04-0 
060G3855 MBS3200-XX11-1AC04-0
060G5563 MBS3200-XX11-1AB08-0
060G5587 MBS3200-XX21-1AC04-0 

MBS3250
Product Code Type Description
060G1579 MBS3250-3414-2GB04-1-KPY
060G1600 MBS3250-3811-8GB04-1-KPY
060G1601 MBS3250-3614-5GB04-1-KPY
060G1607 MBS3250-3613-4FB04
060G1642 MBS3250
060G1649 MBS3250-2811-1GB04
060G1651 MBS3250-3412-3GB04-1
060G1665 MBS3250-3811-XGB04-1-KPY
060G1671 MBS3250-3813-2GB04-1-KPY 
060G1681 MBS3250-3211-1GB04-1
060G1699 MBS3250-3213-1GB04-1-KPY 
060G1700 MBS3250-3812-1GB04-1-KPY 
060G1704 MBS3250-3412-2GB04-1
060G1717 MBS3250-2011-3FA09-1
060G1719 MBS3250
060G1733 MBS3250-3615-1GB04 
060G1757 MBS3250-3615-3GB04 
060G1763 MBS3250-3611-2GB04-1
060G1770 MBS3250-3612-5GB04-1-KPY 
060G1777 MBS3250-3415-5GB04-1 
060G1778 MBS3250-3811-1GB04-1
060G1779 MBS3250-3411-1GB04-1 
060G1790 MBS3250-2611-1GB04-1
060G1791 MBS3250-2011-1GB04-1 
060G1805 MBS3250-3211-XGB04-1
060G1813 MBS3250-3811-5GB04-1 
060G1835 MBS3250-3413-XXXXX-0 
060G1843 MBS3250-3012-1GB04-1 
060G1854 MBS3250-1821-1EB06-0 
060G1855 MBS3250-2011-1EB06-0 
060G1859 MBS3250-1011-1GB04-1
060G1860 MBS3250-1211-1GB04-1 
060G1861 MBS3250-1411-1GB04-1 
060G1863 MBS3250-1811-1GB04-1 
060G1864 MBS3250-2211-1GB04-1
060G1865 MBS3250-2411-1GB04-1 
060G1866 MBS3250-2811-1GB04-1
060G1867 MBS3250-3011-1GB04-1 
060G1868 MBS3250-3211-1GB04-1 
060G1869 MBS3250-3611-1GB04-1 
060G1893 MBS3250-3413-1GB04-0 
060G1922 MBS3250-3611-7GB04-1
060G1979 MBS3250-2811-8GB04-1 
060G1992 MBS3250-3411-3GB04-1 
060G3505 MBS3250-xx11-7FA09-1 
060G3523 MBS3250-3215-1GB04-1 
060G3524 MBS3250-XX15-EB08 
060G3573 MBS3250-3615-7GB04-1
060G3716 MBS3250-3211-8XXXX-1

MBS33
Product Code Type Description
060G1347 MBS33-3411-1ad08
060G1375 MBS33-1411-1AC04 
060G1362 MBS33-2211-1Ac04 
060G1694 MBS33-XX11-XAB08(IP68) 
060G1768 MBS33-1821-xAB08
060G1847 MBS33-3611-1xxx 
060G2098 MBS33 CARTRIDGE PR.TR 
060G2099 MBS33 
060G2177 MBS33 
060G2199 MBS33 
060G1977 MBS33-2011-1GB04
060G3005 MBS33-0811-1AB08 
060G3006 MBS33-1011-1AB08 
060G3007 MBS33-1211-1AB08 
060G3008 MBS33-1411-1AB08 
060G3009 MBS33-1611-1AB08 
060G3010 MBS33-1811-1AB08
060G3011 MBS33-2011-1AB08 
060G3012 MBS33-2211-1AB08 
060G3013 MBS33-2411-1AB08 
060G3014 MBS33-2611-1AB08
060G3015 MBS33-2811-1AB08 
060G3016 MBS33-3011-1AB08 
060G3017 MBS33-3211-1AB08 
060G3018 MBS33-3411-1AB08 
060G3019 MBS33-3611-1AB08 
060G3020 MBS33-3811-1AB08 
060G3023 MBS33-xx11-1AB08 
060G3036 MBS33-1021-1AB08 
060G3037 MBS33-1221-1AB08 
060G3038 MBS33-1421-1AB08 
060G3039 MBS33-1621-1AB08 
060G3040 MBS33-1821-1AB08 
060G3041 MBS33-2021-1AB08
060G3042 MBS33-2221-1AB08 
060G3043 MBS33-2421-1AB08 
060G3050 MBS32-1225-1AB08 
060G3056 MBS33-1011-3AB08 
060G3057 MBS33-1211-3AB08 
060G3058 MBS33-1411-3AB08 
060G3059 MBS33-1611-3AB08 
060G3060 MBS33-1811-3AB08
060G3061 MBS33-2011-3AB08 
060G3062 MBS33-2211-3AB08
060G3063 MBS33-2411-3AB08 
060G3064 MBS33-2611-3AB08 
060G3065 MBS33-2811-3AB08 
060G3066 MBS33-3011-3AB08
060G3067 MBS33-3211-3AB08 
060G3068 MBS33-3411-3AB08 
060G3069 MBS33-3611-3AB08
060G3070 MBS33-3811-3AB08
060G3076 MBS33 CARTRIDGE PR.TR
060G3077 MBS33
060G3086 MBS33-1021-3AB08
060G3087 MBS33-1221-3AB08 
060G3088 MBS33-1421-3AB08
060G3089 MBS33-1621-3AB08
060G3090 MBS33-1821-3AB08 
060G3091 MBS33-2021-3AB08 
060G3092 MBS33-2221-3AB08
060G3093 MBS33-2421-3AB08 
060G3281 MBS33-xx11-1AB04
060G3287 MBS33-xx11-1AB08
060G3288 MBS33-xx11-1AB08
060G3292 MBS33-2211-1AB06 
060G3298 MBS33-3611-1AB04 
060G3334 MBS33 NPT
060G3335 MBS33-6211-1AC04 
060G3336 MBS33-6411-1AC04
060G3337 MBS33-6611-1AC04
060G3341 MBS33 NPT 
060G3342 MBS33 NPT 
060G3343 MBS33-5211-1AC04
060G3344 MBS33-5411-1AC04
060G3345 MBS33 NPT
060G3346 MBS33-5811-1AC04
060G3350 MBS33 NPT
060G3351 MBS33 NPT 
060G3353 MBS33-5821-1AC04 
060G3356 MBS33 NPT
060G3629 MBS33-1411-1BA12
060G3928 MBS33M-XXXX-XXXXX
060G4001 MBS33-2011-1AB08
060G4003 MBS33
060G4017 MBS33 CARTRIDGE PR.TR
060G4019 MBS33 060G3012(14PCS)
060G4022 MBS33 CARTRIDGE PRESSURETR
060G4098 MBS33/IP
060G4101 MBS33-3411-1ad08/IP 
060G4124 MBS33M 060G3124(14PCS)
060G4127 MBS CARTRIDGE PRESSURE TRANS
060G4136 MBS CARTRIDGE PRESSURE TRANS
060G4137 MBS33
060G4172 MBS33 CARTRIDGE PR.TR/IP 
060G5001 MBS33 106111AA041112 SANITARY
060G5015 MBS33 106111AC041112 SANITARY
060G5023 MBS33 106111AB031112 SANITATY
060G5040 MBS33 105111AA041112 SANITARY
060G5050 MBS33 108111AC041112 SANITARY
060G5077 MBS33 104111AB031112 SANITARY
060G5082 MBS33 108111AB031112 SANITARY
060G5083 MBS33 105111AC041112 SANITARY 
060G5086 MBS33 108111AA041112 SANITARY 
060G5161 MBS33 with Sanitary Pressure connection

MBS33M
Product Code Type Description
060G1200 MBS33M
060G1201 MBS33M
060G1202 MBS33M 
060G1203 MBS33M 
060G1204 MBS33M 
060G1205 MBS33M
060G1206 MBS33M 
060G1207 MBS33M
060G1208 MBS33M 
060G1209 MBS33M 
060G1210 MBS33M
060G1211 MBS33M 
060G1212 MBS33M
060G1213 MBS33M 
060G1214 MBS33M 
060G1215 MBS33M
060G1216 MBS33M 
060G1217 MBS33M 
060G1218 MBS33M
060G1219 MBS33M 
060G1220 MBS33M 
060G1221 MBS33M
060G1231 MBS33M
060G1233 MBS33M
060G1234 MBS33M 
060G1237 MBS33M 
060G1243 MBS33M
060G1654 MBS33M CARTRIDGE PR.TR
060G1655 MBS33M CARTRIDGE PR.TR
060G1656 MBS33M CARTRIDGE PR.TR 
060G1705 MBS33M,-1to3bar SG,G1/2A
060G1919 MBS33M 
060G3121 MBS33M,0-1bar,pl 
060G3122 MBS33M,0-1,6bar,pl 
060G3123 MBS33M,0-2,5bar,pl 
060G3124 MBS33M,0-4bar,pl 
060G3125 MBS33M,0-6bar,pl 
060G3126 MBS33M,0-10bar,pl
060G3127 MBS33M,0-16bar,pl 
060G3128 MBS33M,0-25bar,pl 
060G3129 MBS33M,0-40bar,pl 
060G3130 MBS33M,0-60bar,pl 
060G3131 MBS33M,0-100bar,pl 
060G3132 MBS33M,0-160bar,pl
060G3133 MBS33M,0-250bar,pl 
060G3134 MBS33M,0-400bar,pl 
060G3135 MBS33M,0-600bar,pl 
060G3139 MBS33M,0-4bar,cable
060G3140 MBS33M,0-6bar,cable 
060G3141 MBS33M,0-10bar,cable 
060G3142 MBS33M,0-16bar,cable
060G3143 MBS33M,0-25bar,cable 
060G3144 MBS33M,0-40bar,cable 
060G3145 MBS33M,0-60bar,cable
060G3146 MBS33M,0-100bar,cable 
060G3147 MBS33M,0-160bar,cable 
060G3148 MBS33M,0-250bar,cable 
060G3149 MBS33M,0-400bar,cable 
060G3150 MBS33M,0-600bar,cable
060G3282 MBS33M
060G3283 MBS33M
060G3736 MBS33M-XXXX-XXXXX
060G4016 MBS33M
060G4018 MBS33M 

MBS4010
Product Code Type Description
060G2188 MBS4010 FLUSH DIAPHRAGM 
060G3203 MBS4010 
060G3204 MBS4010 
060G3205 MBS4010 
060G3206 MBS4010
060G3207 MBS4010
060G3211 MBS4010
060G3212 MBS4010 
060G3213 MBS4010 
060G3214 MBS4010 
060G3215 MBS4010 
060G3216 MBS4010
060G3217 MBS4010
060G3224 MBS4010
060G3225 MBS4010 
060G3226 MBS4010
060G3227 MBS4010
060G3228 MBS4010
060G3232 MBS4010
060G3233 MBS4010 
060G3234 MBS4010 
060G3235 MBS4010
060G3236 MBS4010 
060G3237 MBS4010
060G3238 MBS4010 

MBS4050
Product Code Type Description
060G1341 MBS4050-3415-1EB04 
060G1343 MBS4050-1821-1eb08 
060G1348 MBS4050-2411-1xxxx 
060G1365 MBS4050-3415-1fb04 
060G1461 MBS4050-3215-1fb04 
060G1462 MBS4050-3615-1fb04 
060G1536 MBS4050-2211-3EB08 
060G1575 MBS4050-3615-1EB08 
060G1629 MBS4050-3411-3EB08
060G1630 MBS4050-3611-3EB08 
060G1747 MBS4050-2211-1EB08 
060G1748 MBS4050-3611-1EB08
060G2164 MBS4050-3431-3FB04 
060G2170 MBS4050-3611-1FB04 
060G2185 MBS4050-6611-1AC04
060G2187 MBS4050 WITH NPT
060G2189 MBS4050 WITH NPT 
060G2190 MBS4050 WITH NPT
060G3265 MBS4050-2421-1EB08 
060G3266 MBS4050-1611-1EB08 
060G3267 MBS4050-1811-1EB08 
060G3268 MBS4050-2011-1EB08
060G3269 MBS4050-2211-1EB08 
060G3270 MBS4050-2411-1EB08 
060G3271 MBS4050-2611-1EB08 
060G3272 MBS4050-2811-1EB08 
060G3273 MBS4050-3011-1EB08 
060G3274 MBS4050-3211-1EB08
060G3275 MBS4050-3411-1EB08 
060G3276 MBS4050-3611-1EB08 
060G3277 MBS4050-3811-1EB08 
060G3361 MBS4050-3011-1FB04 
060G3362 MBS4050-2221-1EB08 
060G3380 MBS4050-3411-1FB04 
060G3381 MBS4050-3411-1FB04 
060G3382 MBS4050-3611-1FB04
060G3383 MBS4050-3811-1FB04 
060G3387 MBS4050-3215-1EB08 
060G3538 MBS4050-2815-1GB04
060G3715 MBS4050-3612-1GB04
060G4086 MBS4050-3431-1FB04 
060G4102 MBS4050-2411-1xxxx/IP

MBS4201
Product Code Type Description
060G3506 MBS4201-1621-3AB08
060G3507 MBS4201-1821-3AB08
060G3712 MBS4201-2011-1FA08 
060G3713 MBS4201-2611-1FA08 
060G3724 MBS4201-1011-1GB04
060G3725 MBS4201-1411-1AB08
060G3750 MBS4201-1221-3AB08 
060G3751 MBS4201-1221-1AB08
060G3753 MBS4201-2411-3AC04 
060G3754 MBS4201-3611-3AC04 
060G4281 MBS4201 EXT6 Stik
060G4290 MBS4201 EXT6 4201-1011-3AB08
060G4291 MBS4201 EXT6 PG9 
060G4292 MBS4201-2211-3AB08
060G4293 MBS4201-2411-3AB08 
060G4295 MBS4201 EXT6

MBS4500 
Product Code Type Description
060G1565 MBS4500-2221-1AB04
060G2192 MBS4500 NPT
060G2198 MBS4500 NPT
060G2401 MBS4500-1011-1AB08 
060G2402 MBS4500-1211-1AB08 
060G2403 MBS4500-1411-1AB08 
060G2404 MBS4500-1611-1AB08
060G2405 MBS4500-1811-1AB08 
060G2406 MBS4500-2011-1AB08 
060G2407 MBS4500-2211-1AB08
060G2408 MBS4500-2411-1AB08 
060G2440 MBS4500-3211-1AB08 
060G2441 MBS4500-3611-1AB08 
060G2445 MBS4500-1011-1bb04 
060G2446 MBS4500-1411-1bb04
060G2447 MBS4500-1421-1bb04 
060G2448 MBS4500-1821-1bb04
060G2450 MBS4500-1811-1bb04 
060G2452 MBS4500-1021-1AB08 
060G4173 MBS4500-1021-1AB08/IP

MBS4510
Product Code Type Description
060G1605 MBS4510 FLUSH
060G1765 MBS4510-xx21-xCB12 
060G1844 MBS4510 FLUSH
060G2415 MBS4510
060G2416 MBS4510-2421-1CB12 FLUSH 
060G2418 MBS4510-0411-1CB12
060G2419 MBS4510-0611-1CB12 
060G2420 MBS4510-0811-1CB12 
060G2421 MBS4510-1011-1CB12
060G2422 MBS4510-1211-1CB12 
060G2423 MBS4510-1411-1CB12 
060G2424 MBS4510-1611-1CB12 
060G2425 MBS4510-1811-1CB12 
060G2426 MBS4510-2011-1CB12 
060G242601 MBS4510 FLUSH with test cerfication
060G2427 MBS4510-2211-1CB12 
060G2428 MBS4510-2411-1CB12 
060G2430 MBS4510-1621-1CB12 

MBS4701/4751
Product Code Type
060G1948 MBS4701-1221-1AC04 
060G1969 MBS4701-1821-1AB08
060G3504 MBS4701-1421-1AB08 
060G3588 MBS4701-2411-1AC08
060G3849 MBS4701-XX11-1AB08
060G4300 MBS4701-EXT6 plug 
060G4301 MBS4701-2211-1AB08 EXT6 plug 
060G4302 MBS4701-2811-1AB08 EXT6 plug 
060G4303 MBS4701-1011-1AB08 EXT6 plug 
060G4304 MBS4701-1411-1AB08 EXT6 plug 
060G4305 MBS4701-1611-1AB08 EXT6 plug
060G4306 MBS4701-1811-1AB08 EXT6 plug
060G4307 MBS4701-2011-1AB08 EXT6 plug 
060G4308 MBS4701-2411-1AB08 EXT6 plug
060G4309 MBS4701-2611-1AB08 EXT6 plug
060G4310 MBS4701-3011-1AB08 EXT6 plug 
060G4311 MBS4751-3211-1AB08,0-160 BAR EEX 
060G4358 MBS4701-2011-1AB08 EXT6 plug/IP 
060G4312 MBS4751-3411-1AB08 EXT6 plug 
060G4313 MBS4751-3611-1AB08 EXT6 plug 
060G4314 MBS4751-3811-1AB08 EXT6 plug
060G4370 MBS4751-EXT6 plug

MBS5050 
Product Code Type
060N1158 MBS5050-31131CB04 
060N1159 MBS5050-34131CB04 
060N1160 MBS5050-36131CB04 
060N1161 MBS5050-38131CB04

MBS5100
Product Code Type 
060N1000 MBS5100-1011-2DB04 
060N1001 MBS5100-1211-2DB04 
060N1002 MBS5150-1011-2CB04 
060N1003 MBS5150-2411-2CB04
060N1004 MBS5100-2611-1CB04 
060N1005 MBS5100-2011-2DB04 
060N1006 MBS5100-3211-1CB04 
060N1007 MBS5100-2411-2DB04 
060N1008 MBS5100-2611-2DB04 
060N1009 MBS5100-3811-1DB04 
060N1010 MBS5100-3811-1CB04 
060N1011 MBS5100-3211-2DB04
060N1012 MBS5100-1211-1DB04 
060N1013 MBS5100-3611-2DB04 
060N1014 MBS5100-3811-2DB04 
060N1015 MBS5100-1011-2CB04 
060N1016 MBS5100-1211-2CB04
060N1017 MBS5100-1011-1CB04 
060N1018 MBS5100-1411-1CB04 
060N1019 MBS5100-1611-1CB04 
060N1020 MBS5100-2011-2CB04 
060N1021 MBS5100-1811-1CB04 
060N1022 MBS5100-2411-2CB04 
060N1023 MBS5100-2611-2CB04 
060N1024 MBS5100-2011-1CB04
060N1025 MBS5100-2211-1CB04
060N1026 MBS5100-3211-2CB04
060N1027 MBS5100-2411-1CB04
060N1028 MBS5100-3611-2CB04
060N1029 MBS5100-3811-2CB04
060N1030 MBS5100-2811-1CB04
060N1031 MBS5100-3011-1CB04
060N1032 MBS5100-1011-1DB04
060N1033 MBS5100-1411-1DB04
060N1034 MBS5100-1611-1DB04(24PCS)
060N1035 MBS5100-1811-1DB04(24PCS)
060N1036 MBS5100-2011-1DB04(24PCS)
060N1037 MBS5100-2211-1DB04
060N1038 MBS5100-2411-1DB04
060N1039 MBS5100-2611-1DB04
060N1040 MBS5100-2811-1DB04
060N1041 MBS5100-3011-1DB04
060N1042 MBS5100-3211-1DB04
060N1043 MBS5100-3411-1DB04
060N1044 MBS5100-3611-1DB04
060N1049 MBS5100-1021-1DB04
060N1050 MBS5100-1221-1DB04
060N1051 MBS5100-1421-1DB04
060N1052 MBS5100-1621-1DB04
060N1053 MBS5100-1821-1DB04
060N1054 MBS5100-2021-1DB04
060N1055 MBS5100-2221-1DB04
060N1056 MBS5100-2421-1DB04
060N1057 MBS5100-1821-1CB04
060N1058 MBS5100-2021-1CB04
060N1059 MBS5100-2221-1CB04
060N1060 MBS5100-2421-1CB04
060N1061 MBS5100-1811-2DB04
060N1062 MBS5100-2211-2DB04
060N1067 MBS5100-1411-2DB04
060N1068 MBS5100-1611-2DB04
060N1069 MBS5100-2811-2DB04
060N1070 MBS5100-3011-2DB04
060N1074 MBS5100-1411-2CB04
060N1075 MBS5100-1611-2CB04
060N1076 MBS5100-1811-2CB04
060N1077 MBS5100-2211-2CB04
060N1078 MBS5100-2811-2CB04
060N1079 MBS5100-3011-2CB04
060N1096 MBS5100-1311-2CB04
060N1097 MBS5100-1511-2CB04
060N1098 MBS5100-2111-2CB04
060N1099 MBS5100-2311-2CB04
060N1100 MBS5100-2511-2CB04
060N1101 MBS5100-2711-2CB04
060N1102 MBS5100-1311-2DB04
060N1103 MBS5100-1511-2DB04
060N1104 MBS5100-2111-2DB04
060N1105 MBS5100-2311-2DB04
060N1106 MBS5100-2511-2DB04
060N1107 MBS5100-2711-2DB04
060N1128 MBS5100
060N1129 MBS5100-2611-3DB04
060N1144 MBS5100
060N1157 MBS5100-3411-2DB04
060N1162 MBS5100-2011-1cc04
060N1163 MBS5100
060N1164 MBS5100-1611-1cc04
060N1165 MBS5100-1011-1cc04
060N1167 MBS5100-3411-1cb04
060N1174 MBS5100-1321-2DB04
060N1181 MBS5100
060N1186 MBS5100-XX21-2DB04
060N1187 MBS5100-1621-1CB04
060N1189 MBS5100-xx11-1DB04
060N1196 MBS5100-1611-XDB04
060N1197 MBS5100-2011-XDB04
060N1198 MBS5100-2611-XDB04
060N1205 MBS5100-1611-3DB04
060N1206 MBS5100-1811-3DB04
060N1216 MBS5100-1611-0DB04
060N1217 MBS5100-1811-0DB04
060N1218 MBS5100-2011-0DB04
060N1219 MBS5100-2211-0DB04
060N1220 MBS5100-2611-0DB04
060N1221 MBS5100-2811-0DB04
060N1222 MBS5100-3011-0DB04
060N1259 MBS5100-1611-XDB04
060N1260 MBS5100-1811-XDB04
060N1261 MBS5100-2011-XDB04
060N1262 MBS5100-2211-XDB04
060N1263 MBS5100-2411-XDB04
060N1270 MBS5100-2611-XDB04
060N2000 MBS5100
060N4000 MBS5100 060N1034 (14PCS)
060N4002 MBS5100 060N1036 (14PCS)
060N4004 MBS5100 060N1039 (14PCS)

MBS5150
Product Code
060N1063 MBS5150-1811-1DB04
060N1064 MBS5150-2011-1DB04
060N1065 MBS5150-2211-1DB04
060N1066 MBS5150-2611-1DB04
060N1071 MBS5150-1611-2DB04
060N1072 MBS5150-2011-2DB04
060N1073 MBS5150-2211-2DB04
060N1081 MBS5150-1011-1DB04
060N1082 MBS5150-1211-1DB04
060N1083 MBS5150-1411-1DB04
060N1084 MBS5150-1611-1DB04
060N1085 MBS5150-2411-1DB04
060N1086 MBS5150-2811-1DB04
060N1087 MBS5150-3011-1DB04
060N1088 MBS5150-1011-2DB04
060N1089 MBS5150-1211-2DB04
060N1090 MBS5150-1411-2DB04
060N1091 MBS5150-1811-2DB04
060N1092 MBS5150-2411-2DB04
060N1093 MBS5150-2611-2DB04
060N1094 MBS5150-2811-2DB04
060N1095 MBS5150-3011-2DB04
060N1108 MBS5150-2021-1DB04
060N1109 MBS5150-2611-1CB04
060N1110 MBS5150-1811-1CB04
060N1113 MBS5150-2211-1CB04
060N1114 MBS5150-3611-1CB04
060N1121 MBS5150-3411-1DB04
060N1122 MBS5150-2011-1CB04
060N1125 MBS5150-2011-2CB04
060N1130 MBS5150-1611-2CB04
060N1131 MBS5150-2211-2CB04
060N1132 MBS5150-1511-2DB04
060N1135 MBS5150-1411-2CB04
060N1136 MBS5150-1811-2CB04
060N1139 MBS5150-2111-2DB04
060N1143 MBS5150
060N1147 MBS5150-2311-2DB04
060N1148 MBS5150-2711-2DB04
060N1153 MBS5150-2111-2CB04
060N1166 MBS5150-1311-2db04
060N1170 MBS5150-1611-1CB04
060N1171 MBS5150-2611-2CB04
060N1173 MBS5150-3011-2CB04
060N1182 MBS5150-3211-1DB04
060N1204 MBS5150-1811-2CB04
060N1223 MBS5150-2211-0DB04
060N1242 MBS5150-3611-1DB04
060N1264 MBS5150-1611-XDB04
060N1265 MBS5150-1811-XDB04
060N1266 MBS5150-2611-XDB04
060N1267 MBS5150-1611-XCB04
060N1268 MBS5150-1811-XCB04
060N1269 MBS5150-2211-XCB04
060N1271 MBS5150-2211-XDB04

MBS5153
Product Code
060N1200 MBS5153-1811-3DA05 WARTSILA
060N1201 MBS5153-2011-3DA05 WARTSILA
060N1202 MBS5153-2211-3DA05, 0-16BAR, Pg9 M10X1 WARTSILA
060N1203 MBS5153-2611-3DA05 WARTSILA

EMP2
Product Code Type Description
084G2100 EMP2,-1-1,5bar,G1/2A
084G2101 EMP2,-1-5bar,G1/2A
084G2102 EMP2,0,2-1bar,G1/2A
084G2103 EMP2,0-1bar,G1/2A
084G2104 EMP2,0-1,6bar,G1/2A
084G2105 EMP2,0-2,5bar,G1/2A
084G2106 EMP2,0-4bar,G1/2A
084G2107 EMP2,0-6bar,G1/2A
084G2108 EMP2,0-6bar,G1/2A
084G2109 EMP2,0-10bar,G1/2A
084G2110 EMP2,0-10bar,G1/2A
084G2111 EMP2,0-16bar,G1/2A
084G2112 EMP2,0-25bar,G1/2A
084G2113 EMP2,0-40bar,G1/2A
084G2114 EMP2,0-60bar,G1/2A
084G2115 EMP2,0-100bar,G1/2A
084G2116 EMP2,0-160bar,G1/2A
084G2117 EMP2,0-250bar,G1/2A
084G2118 EMP2,0-400bar,G1/2A
084G2120 EMP2,-1-9bar,G1/2A
084G2130 EMP2,-1-1,5kp/cm2,G1/2A
084G2131 EMP2,-1-5kp/cm2,G1/2A
084G2132 EMP2,0,2-1kp/cm2,G1/2A
084G2133 EMP2,0-1kp/cm2,G1/2A
084G2134 EMP2,0-1,6kp/cm2,G1/2A
084G2135 EMP2,0-2,5kp/cm2,G1/2A
084G2136 EMP2,0-4kp/cm2,G1/2A
084G2137 EMP2,0-6kp/cm2,G1/2A
084G2138 EMP2,0-6kp/cm2,G1/2A
084G2139 EMP2,0-10kp/cm2,G1/2A
084G2140 EMP2,0-10kp/cm2,G1/2A
084G2141 EMP2,0-15kp/cm2,G1/2A
084G2142 EMP2,0-25kp/cm2,G1/2A
084G2143 EMP2,0-40kp/cm2,G1/2A
084G2144 EMP2,0-50kp/cm2,G1/2A
084G2145 EMP2,0-100kp/cm2,G1/2A
084G2146 EMP2,0-160kp/cm2,G1/2A
084G2147 EMP2,0-250kp/cm2,G1/2A
084G2148 EMP2,0-400kp/cm2,G1/2A
084G2150 EMP2,-1-2kp/cm2
084G2154 EMP2,0-20kp/cm2,G1/2A
084G2157 EMP2,0-4kp/cm2,G3/8A
084G2158 EMP2,0-6kp/cm2,G3/8A
084G2159 EMP2 
084G2169 EMP2,0-40kp/cm2,G3/8A
084G2179 EMP2 
084G2181 EMP2,-1-4kp/cm2
084G2185 EMP2
084G2186 EMP2
084G2188 EMP2
084G2206 EMP2
084G2207 EMP2
084G2209 EMP2
084G2211 EMP2
084G2213 EMP2
084G2235 EMP2
084G4093 EMP2
084G4094 EMP2
084G4095 EMP2
084G4096 EMP2
084G4097 EMP2
084G4098 EMP2
084G4099 EMP2
084G4100 EMP2
084G4101 EMP2
084G4104 EMP2 084G2179 (12PCS)
084G4115 EMP2 084G2209 (12PCS)
084G4117 EMP2 084G2158 (12PCS)
084G4141 EMP2 084G2159 (12PCS)
084G4142 EMP2

MBV2000
Product Code Type Description
061B6000 MBV2000 M18x1,5/M18x1,5
061B6001 MBV2000 G1/4"/G1/4"
061B6002 MBV2000 G1/4"/G1/2"
061B6003 MBV2000 G1/2"/G1/2"
061B6004 MBV2000 G1/4"/G1/4NPT
061B6005 MBV2000 G1/4"/7/16-20UNF-2A
061B6006 MBV2000 G1/4"/9/16-18UNF-2A
061B6007 ADAPTOR G1/4"/3/4/16-18UNF-2A
061B6008 ISOLATE VALVE G1/2/1/4-18NPT
061B6012 ISOLATE VALVE M14x1,5/M14x1,5.

MBS ACCESSORIES
Product Code Type Description
060G0005 Din-ships plug pg13.5
060G0006 accessory bag din-ships plug pg11
060G0007 accessory bag din-ships plug pg11
060G0008 accessory bag din-ships plug pg9
084G0121 CONSOLE
084G0132 WELDING NIPPEL G3/8 UNIOMIT
084G0160 ACCESSORY BAG
060G0250 PULSE SNUBBER
060G0251 PULSE SNUBBER
060G0252 PULSE SNUBBER
060G0254 PULSE SNUBBER
060G0289 NIPPLE1/2"
060G0410 ACCESSORY BAG
060G0411 ACCESSORY BAG
060G0412 ACCESSORY BAG
060G1021 ACCESSORY BAG
060G1022 ACCESSORY BAG
060G1023 ACCESSORY BAG
060G1024 ACCESSORY BAG
060G1025 ACCESSORY BAG
060G1027 ACCESSORY BAG
060G1028 ACCESSORY BAG
060G1029 ACCESSORY BAG
060G1030 ACCESSORY BAG
060G1031 ACCESSORY BAG
060G2501 WELDING NECK
060G2502 CLAMP ADAPTOR FOR MBS4510
060G2503 adapter 11/2"MBS1145
060G2505 connection DN40
060G2506 MBS4510 FLUSH
060G2510 2"Clamp MBS4510
060G2850 Display MBD1000 for AKS/MBT/MBS
060G4323 Accessory bag
060G4324 Accessory bag
060G4325 Stahl Safety barrier
060G4326 Stahl Safety barrier
060G4327 Stahl Safety barrier
060G4328 Stahl I.S.Isolator
060G4329 Stahl 160mA spare back-up fuses
084Z4410 Accessories Terminal box for two sensors