Chính sách sử dụng thử và hoàn trả sản phẩm

Quý khách được hoàn trả sản phẩm miễn phí như sau:

- Giao hàng không đúng mã hàng đã báo.

- Giao hàng không đúng thông số kỹ thuật do tư vấn báo sai mã hàng.

- Ngoại trừ các sản phẩm được bán / đặt hàng theo chỉ định theo yêu cầu của khách hàng về mã đặt hàng.

Chính sách sử dụng thử:

- Đối với những sản phẩm sử dụng lần đầu, có hợp đồng ký giữa 2 bên về thời gian sử dụng thử từ 7 - 30 ngày miễn phí.